บัณฑิต มร.ลป. เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่