กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมโครงการสร้างบ้าน แปงเมือง ประจำปีการศึกษา 2565