กองบริการการศึกษา มร.ลป. จัดให้นักศึกษาถ่ายภาพและเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565