งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีลงนาม MOU เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกับ National Pingtung University (NPTU) Taiwan

รศ.ดร.พิมผกา  โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ และอ.อัจฉริยา  ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน โดยการนำของ Professor Dr. Robert Y. S. Chen อธิการบดีท่านใหม่ของ NPTU ซึ่งเป็นการต่อสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่ NPTU มีความร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ อย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัยให้กับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีดังกล่าว ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นประธานในการประชุม กล่าวต้อนรับและลงนาม MOU ดังกล่าว ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ กล่าวถึงที่มา รายงานสรุปความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายที่ผ่านมาและความสำคัญของการลงนามในครั้งนี้ และ Professor Dr. Kelvin H. C. Chen – Dean of Office of International Affairs NPTU กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือ หลักสูตรและโครงการต่าง ๆ ที่สามารถพัฒนาร่วมกันต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเข้าร่วม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566