มร.ลป. จัดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการการฟื้นฟูเทศกาลประเพณีปอยต่างข้าวซ่อมต่อวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม

รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการการฟื้นฟูเทศกาลประเพณีปอยต่างข้าวซ่อมต่อวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ร่วมถอดบทเรียนในครั้งนี้

กิจกรรมดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายในการขับเคลื่อนการทำงานด้านการจัดการทุนทางวัฒนธรรม  จากการฟื้นฟูเทศกาลประเพณีปอยต่างข้าวซ่อมต่อ ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่  ส่งเสริมให้การดำเนินการวิจัยบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งเป็นการหารือถึงกระบวนการสร้างรูปแบบ  และแนวทางการพัฒนาเทศกาลประเพณีปอยต่างข้าวซ่อมต่อ ของชุมชนวัดศิลปะพม่าเมืองลำปางที่ยั่งยืนต่อไป

ในการถอดบทเรียนครั้งนี้ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ขนมเปี๊ยะ ลายนกยูง ลายกระต่าย ลายกามเทพ  ซึ่งเป็นลวดลายอัตลักษณ์ในวัดพม่าเมืองลำปางและลายไก่รัษฎา สัญลักษณ์ของสะพานรัษฎา ที่สร้างสรรค์ในแนวทางผสานวัฒนธรรม ร่วมกับร้านขนมเปี๊ยะ ลี้รุ่งเรือง และผลิตภัณฑ์ชุดแผ่นเซรามิกหอม ที่ผสานลวดลาย ลายนกยูง ลายกระต่าย ลายกามเทพ และกลิ่นหอมมวลดอกไม้ ใช้สำหรับประดับตกแต่งพื้นที่และสร้างความหอมผ่อนคลาย ให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 แบบนี้ สามารถหาซื้อได้ที่ ร้านขนมเปี๊ยะลี้รุ่งเรือง และร้านหม่องโง่ยซิ่น กาดกองต้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด