งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่2/2564 ให้มารับหลักฐานทางการศึกษา


งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่2/2564 ให้มารับหลักฐานทางการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ณ งานทะเบียนและประมวลผล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

lprunews_150865

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด