งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อาจารย์ มร.ลป. เป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายอบรมนักเรียน Gifted Computer ด้านเทคโนโลยี

เมื่อระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2566 ผศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยอ.ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ และอ.ณรงค์ เครือกันทา อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรการจัดกิจกรรมค่ายอบรมนักเรียน Gifted Computer ด้านเทคโนโลยี เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ coding ตามโครงการห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก นางพนิดา สุประการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 5 เข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน