ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2567

dormitory_LPRU2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด