เดือนกรกฎาคม65

ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนกรกฎาคม65

นศ.วิทย์ มร.ลป.คว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

     เมื่อวันที่ 30

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนกรกฎาคม65

มร.ลป.ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.เจษฎา ทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัล “ธนบุรีศรีนพมาศ” ประจำปี พ.ศ.2565

       มหาวิทยาลัยรา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนกรกฎาคม65

มร.ลป.ขอร่วมแสดงความยินดีแก่ นายณัฐเศรษฐ บุญดีเวียง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชาติ ในการประกวดอ่านทำนองเสนาะ สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ 1

     มหาวิทยาลัยราชภ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนกรกฎาคม65

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดี ผศ.นันทิยา สมสรวย และคณะ คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในการประกวดผลงาน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนกรกฎาคม65

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ ได้รับรางวัล เหรียญทองระดับโลก

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนกรกฎาคม65

ขอเชิญร่วมงานฮ่วมฮีตฮอย มากอยเมืองลี้ ครั้งที่ 4 “เป๋นปี๋ตี้ 4 ตี้ลี้จ๊ะวะ”ระหว่างวันที่ 28-30 ก.ค. 65 ณ ที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

        คณะวิทยาการจ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนกรกฎาคม65

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่2/2564 ให้มารับหลักฐานทางการศึกษา

   งานทะเบียนและประม

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนกรกฎาคม65

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมรณรงค์วัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2565

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนกรกฎาคม65

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ขอเชิญนักศึกษา รหัส 65 เข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง” ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญนักศึกษา รหัส

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนกรกฎาคม65

ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และบริจาคร่างกาย

🩸🩸กองทุนเงินให้กู้ยื

Read More