งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กปฐมวัย

     เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 อ.ดร.อรทัย เลาอลงกรณ์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กปฐมวัย ด้วยการเล่นและกิจกรรมทางกาย ณ โรงเรียนบ้านห้วยก้อด อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

     การจัดโครงการดังกล่าว จัดโดยกลุ่มโรงเรียนตำบลร่องเคาะ ได้ดำเนินการโครงการนี้ เพื่อให้ครู และเครือข่ายผู้ปกครอง สามารถผลิตและจัดหาสื่อของเล่น เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีครู และเครือข่ายผู้ปกครองกลุ่มโรงเรียนตำบลร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เข้าร่วมกว่า 40 คน

 

ภาพ  :  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ