งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยนายสาวศศธร เครือนันตา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตถวายพระราชกุศล และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิฐาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ