ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนตุลาคม65

ม.ราชภัฏลำปาง เปิดรับจองเครื่องหมายประกอบชุดนักศึกษาสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565

 


เว็บไซต์ จองและเช่า ชุดครุยวิทยฐานะสำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
https://graduation.lpru.ac.th/