ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

…………………………………

         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การดำเนินการ   สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น  

          บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่อดูรายชื่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด