อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. ร่วมพิธีเปิดตัวนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ประติมากรรม) ปี พ.ศ 2561 “ชิน ประสงค์ “

ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีเปิดตัวนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ประติมากรรม) ปี พ.ศ 2561 โดยอาจารย์ชิน ประสงค์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมออดิทอเรียมทรงเมล็ดข้าว อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นิทรรศการดังกล่าว จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติของศิลปินแห่งชาติ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ พร้อมสืบสานองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านประติมากรรม ตลอดจนจิตรกรรมแก่สาธารณะ ถ่ายทอดผลงานศิลป์จากความทรงจำและประสบการณ์ในแต่ละช่วงชีวิตของศิลปิน ในหัวข้อ “The Artist to Learn and Understand the Life”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด