สาขาวิชาภาษาไทย ศศ.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางบวงสรวงเปิดกล้องละคร“แผลเก่า 2022”

 

     เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.สุภาวดี ยาดี ผู้สอนประจำรายวิชาวรรณกรรมการละคร พร้อมด้วย ผศ.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารสาขาวิชาภาษาไทย และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอพรก่อนดำเนินกิจกรรม “นาฏยลีลา – วรรณกรรมการละคร” ปีที่ 5 ในการเปิดกองถ่ายทำละคร “แผลเก่า 2022” อันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมในรายวิชาวรรณกรรมการละคร

     รายวิชาวรรณกรรมการละคร เป็นรายวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มุ่งหมายให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ด้านวรรณกรรมศึกษา ภาพยนตร์ศึกษา ศาสตร์แห่งการเล่าเรื่อง รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ จัดทำเป็นละครเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ และดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด โดยผู้ร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้กักตัว สังเกตอาการ รวมถึงการดูแลด้านความปลอดภัยด้านสุขภาพตามมาตรการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  สาขาวิชาภาษาไทย ศศ.บ. มิติใหม่ในการเรียนรู้ภาษาไทย เพราะที่นี่เราไม่ได้สอนแค่ภาษา สนใจสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดที่ประธานกรรมการบริหารสาขาวิชาภาษาไทย โทร.☎️ 0654 031 5389 หรือที่เฟซบุ๊ก สาขาวิชาภาษาไทย ศศ.บ. ม.ราชภัฏลำปาง และแฟนเพจ L’ART THAI LPRU ครับ.

 

ภาพ  :  สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าว :  หอมนวล  ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด