งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สมาชิกจิตอาสาพระราชทานสังกัด มร.ลป.พัฒนาภูมิทัศน์

     เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยบริเวณถนนทางเข้า – ออก ประตูที่ 2 บริเวณทางเท้าด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ ลานจอดรถด้านหลังอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ บริเวณแยกโรงเรียนสาธิต (แผนกอนุบาล) จนถึงบริเวณทางแยกอาคารคณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

ภาพ/ข่าว  :  เกริกฤทธิ์  สิทธิชัย