รร.สาธิต มร.ลป. จัดโครงการ “เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

อ.ดร.ชนิกา เสนาวงค์ษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต เปิดเผยว่า ได้จัดโครงการ “เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมบัวตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มการพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ จากสถานการณ์จริง ให้นักเรียนได้ได้ลงมือปฏิบัติสืบเสาะค้นหาวิธีการด้วยตนเอง ได้พัฒนาทักษะการคิดและเชื่อมโยงข้ากับการเรียนการสอยในยุคปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอยในชั้นเรียนของคุณครู ผ่านฐานการเรียนรู้จำนวน 4 ฐานประกอบด้วย

ฐานที่ 1 กิจกรรม Aeshetics with Ikebana

ฐานท่ี 2 กิจกรรม Pattern block

ฐานท่ี 3 กิจกรรม Funny English

ฐานที่ 4 กิจกรรมสร้างสรรค์เซรามิกส์

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.วราภรณ์ ภูมลี อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ดร.ศาสตรา หล้าอ่อน อ.ดร.พิมพ์ผกา อินทะรส และ อ.ดร.ชนิกา เสนาวงค์ษา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 52 คน โดยมีการปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด