งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรม ภรรยาของผศ.บุญส่ง ยืนยง อาจารย์อาวุโส

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีสวดอภิธรรม ผศ.สายสนม ยืนยง อายุ 83 ปี อาจารย์อาวุโส ภรรยาของ ผศ.บุญส่ง ยืนยง อาจารย์อาวุโส มหาวิทยามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการนี้ ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่อาวุโส ร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดคะตึกเชียงมั่น อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และกำหนดมอบร่างให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวัน 9 มีนาคม 2565

 

ภาพ  :  เกริกฤทธิ์  สิทธิชัย

ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ