มร.ลป. ร่วมพิธีไว้อาลัยและประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ แด่บิดาของอาจารย์ภัทราภรณ์ คำลือสาย

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีไว้อาลัยและประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ แด่คุณพ่อผัด คำลือสาย อายุ 63 ปี บิดาของอาจารย์ภัทราภรณ์ คำลือสาย อาจารย์สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ณ ที่บ้านหนองหัวหงอก เลขที่ 347 หมู่ 9 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ในการนี้ได้กำหนดพิธีฌาปนกิจ และประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ฌาปนสถานร่องสามดวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

ภาพ/ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด