งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีสงฆ์และมอบร่างกาย ภรรยาของผศ.บุญส่ง ยืนยง อาจารย์อาวุโส

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่อาวุโส และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีสงฆ์และมอบร่างกาย ผศ.สายสนม ยืนยง อายุ 83 ปี อาจารย์อาวุโส ภรรยาของ ผศ.บุญส่ง ยืนยง อาจารย์อาวุโส มหาวิทยามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดคะตึกเชียงมั่น อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

ภาพ  :  เกริกฤทธิ์  สิทธิชัย

ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ