มร.ลป. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยนายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง นางสาวศศธร เครือนันตา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพัชร วันตัน หัวหน้างานนิติกร และนางสาวหอมนวล ศรีริ นักประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ได้แก่ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม  ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง

 

ในโอกาสนี้ นางสาวศศธร เครือนันตา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ได้ปฎิบัติหน้าที่พิธีกรในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาของจังหวัดลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด