ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.ร่วมพิธีฌาปนกิจมารดาของนางสาวนิตยา ไชยปัญญา จนท.สังกัดกองบริการการศึกษาสำนักงานอธิการบดี

 

ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และอาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่หนุ่ย ไชยปัญญา อายุ 67 ปี มารดาของนางสาวนิตยา ไชยปัญญา เจ้าหน้าที่สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ถึงแก่กรรมด้วยโรคไต ณ วัดช่างแต้ม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565