มร.ลป. ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มธ. ศูนย์ลำปาง สถาบันไทยคดีศึกษา และ ททท.สน.ลำปาง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการท่องเที่ยว ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง สถาบันไทยคดีศึกษา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง ณ ห้องประชุม 7104 ชั้น 1 อาคารบุญชูปณิธาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

 

ในโอกาสนี้ อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมในงานดังกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด