งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ ด้านการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา สู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารีฮิลล์โฮเทลแอนด์เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ จังหวัดเชียงใหม่

พร้อมกันนี้ ในโครงการได้มีการบรรยายสถานการณ์การ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชน นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา การระดมความคิดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้าในและนอกสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ต่อไป

 

ภาพ  :  กองพัฒนานักศึกษา

ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ