งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานหมวก ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในการประกอบพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานหมวก ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” และให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมกับทีมวิทยากรจิตอาสา 904 วปร. ในการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การปฏิบัติตนของประชาชนจิตอาสาพระราชทาน” ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมเป็นกำลังพลจิตอาสา สนับสนุนกิจกรรมและดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน โดยพิธีในครั้งนี้ มีสมาชิกจิตอาสาเข้ารับพระราชทานสิ่งของจำนวน 150 คน