มร.ลป. จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ รร.สาธิต มร.ลป. ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีครูสุทธิลักษณ์ กันต๊ะมา ครูวิชาพลศึกษา กล่าวรายงาน ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้มีพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ได้ตระหนักถึงความสามัคคีของหมู่คณะ สามารถนำทักษะทางด้านกีฬามาใช้และปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎกติกา และให้นักเรียนทุกคนได้ตระหนักถึงหัวใจสำคัญของการแข่งขันกีฬาคือ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจนักกีฬา โดยการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ในครั้งนี้ แบ่งนักเรียนเป็น 3 ทีม คือทีมสีแดง สีเหลือง และสีเขียว มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 8 ชนิด ได้แก่ วิ่งทางตรง วิ่งข้ามรั้ว วิ่งสามขา วิ่งผลัด วิ่งสู้โควิด ส่งบอลสามัคคี และชักคะเย่อ ซึ่งมีเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 85 คน ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดและสามารถรับชมย้อนหลังได้ ผ่าน Facebook Fanpage : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพ/ข่าว  :  เกริกฤทธิ์  สิทธิชัย