ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมิถุนายน65

องค์การบริหารนักศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 – 2565


✨“ ประณตน้อมสักการ บูรพคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง “ ✨
💐 องค์การบริหารนักศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 💚❤️
📅 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565
⏰ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
📍ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
📌 หมายเหตุ 📌
1️⃣ นักศึกษาปี 1 รหัส 65 แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีในหอประชุมจันทน์ผา
2️⃣ นักศึกษาปี 2 รหัส 64 เข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมผ่าน Google Form และรับชมถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์บนเพจ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
3️⃣ ตอบแบบประเมินหลังเสร็จสิ้นพิธีการเพื่อรับชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง หลังจบพิธี (โดยแอดมินจะกรอกชั่วโมงในระบบ)