ประกาศการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจัดสรรนักศึกษาเข้าพักและรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2565


news_lpru270565
ติดตามข่าวสาร
0
fb-share-icon0
RSS20
YouTube
Instagram0