ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนพฤษภาคม

ประกาศการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจัดสรรนักศึกษาเข้าพักและรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2565


news_lpru270565