งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

จิตอาสาพระราชทาน มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ประจำวันที่ 9-5-65

 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ตลอดจนเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประเมินตามโครงการ “แต่งบ้าน แต่งเมือง นครลำปาง”

 

โดยได้ดำเนินการทำความสะอาด จัดเก็บขยะ ใบไม้ คัดแยกขยะอย่างเป็นระเบียบ ภายในมหาวิทยาลัยบริเวณประตู 2 ตลอดจนถนนแยกคณะครุศาสตร์ จนถึงอาคารหอพักนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพ  :  สมาชิกจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ