งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป. จัดงาน “สานศิลป์ ถิ่นมนุษย์” ครั้งที่ 12

ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สานศิลป์ ถิ่นมนุษย์ ” ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ลานกลางอาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการนี้ รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงานโครงการฯ ต่อประธานในพิธี

 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างคุณค่า และปลูกจิตสำนึกรักทัองถิ่นแก่ผู้ร่วมงานและผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และพันธกิจอื่นๆ ที่นำไปสู่การสืบสานต่อยอด การประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยหรือท้องถิ่น หรือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น รวมไปถึงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานทั้งภาครัฐหรือเอกชนในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

 

ภายในงานจะได้พบกับมีการแสดงแสง สี เสียง ชุด”ปูจาสบัดชัยนันทเภรีฟ้อนสะหรี๋ดาบเจิง”  และการแสดงดนตรีไทยสากลจากวง Mystery และวง จะไป Funk จากสาขาวิชาดนตรี  การประกวด “ศิลป์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย จำนวน 5 ทีม” และการประกวด “วงดนตรีสตริง” 25 ทีม จากสถานศึกษาทั้งในจังหวัดลำปางและในเขตภาคเหนือ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *