งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) แก่คณะผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง โดยมีนายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการ สพม.ลำปาง ลำพูน ให้การกล่าวต้อนรับ

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถทราบถึงแนวทางการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ที่จะทำการออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้อย่างครบถ้วน โดยมีคณะผู้บริหารจากโรงเรียนจากจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูนเข้าร่วมกว่า 45 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และจัดการประชุมในรูปแบบ On-Site และดำเนินการจัดการประชุมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคการติดเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด

 

ภาพ  :  คณะครุศาสตร์

ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ