คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์จากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

newslpru_161265

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด