ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนพฤษภาคม

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ประกาศกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

🎺🎺ประกาศกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 🎺🎺 (มี 2 กิจกรรม) วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 (On Site)
1. เวลา 07.00-09.00 น. กิจกรรมตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกชั้นปี) พระสงฆ์ 44 รูป
2. เวลา 09.00 -16.30 น. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565