กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการสร้างบ้าน แปงเมือง ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการสร้างบ้าน แปงเมือง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสาวศิริขวัญ วาวแวว รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายในหัวข้อ “ราชภัฏลำปาง บัณฑิต จิตอาสา เพื่อนักศึกษา โดยนักศึกษา” เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ทราบถึงความเป็นมาของการพระราชทานนาม “ราชภัฏ” เกิดความรักความสามัคคีภายในสถาบัน และร่วมกันแสดงความเห็นในด้านการพัฒนากิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด