กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ขอเชิญนักศึกษา รหัส 65 เข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง” ประจำปีการศึกษา 2565


📍ขอเชิญนักศึกษา รหัส 65 เข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง” ประจำปีการศึกษา 2565
☝️ รุ่นที่ 1 วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565
✌️ รุ่นที่ 2 วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565
📌📌ตรวจสอบรายชื่อ-รุ่น-กลุ่มสี ที่ลิงค์ หรือ Qr Code(รายชื่อเรียงตามตัวอักษร)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด