โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการอบรมทักษะการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 6-23 มิถ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาการแก่ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 28 มิถุน

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ

ผศ.สมชาย เมืองมูล รอ

Read More