โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยรถไฟบนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา มร.ลป. ได้รับการคัดเลือกโครงการวิจัยดีเด่นที่ทำให้เกิดมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต่างๆของประเทศ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิ

Read more