สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดโครงการบูรณาการเรียนการสอน “การประกอบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็ก”

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. เป็นวิทยากรอบรมในกิจกรรมบูรณาการ (หุ่นยนต์อัตโนมัติ)

อ.เมธาวัตน์ กาวิลเคล

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดโครงการบูรณาการเรียนการสอน “การประกอบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็ก”

ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบด

Read More