ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารภายในมหาวิทยาลัย

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564

       มหาวิทยาลัยรา

Read more

มร.ลป.เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลที่1 การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 – 2560

     พระบาทสมเด็จพระ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา

Read more

มร.ลป. ร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะภาษาจีน-ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เมื่อระหว่างวันที่ 1

Read more

สวพ. มร.ลป. ร่วมลงพื้นที่ในกิจกรรมโครงการการผลิตเบญจมาศปลอดโรคเชิงพาณิชย์ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง

Read more

รร.สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการปฐมนิเทศอาจารย์พิเศษและบุคลากร เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 12 พฤษภา

Read more

นศ. มร.ลป. เข้ารับรางวัล “เด็กไทยต้นแบบ” ในโครงการ เด็กอวด (ทํา) ดี

ผศ.ปริตต์ สายสี รองอ

Read more

มร.ลป. ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 11 พฤษภา

Read more

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระ

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0