มร.ลป. ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ณ โรงเรียนดอนไชยวิทยา และโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน

Read more

มร.ลป. ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ณ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 ร.รแม่ตืนวิทยา และร.ร.เวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 24 สิงหา

Read more

มร.ลป. ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ณ ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 23 สิงหา

Read more

มร.ลป. ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ณ ร.ร.วังเหนือวิทยา และร.ร.ทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 18 สิงหา

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0