มร.ลป. ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ณ ร.ร.วังเหนือวิทยา และร.ร.ทุ่งกว๋าววิทยาคม

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ณ รร.บ้านแป้นพิทยาคม และร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ รร.ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน

เมื่อวันที่ 24 มกราค

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา จังหวัดลำปาง

อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ณ โรงเรียนดอนไชยวิทยา และโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ณ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 ร.รแม่ตืนวิทยา และร.ร.เวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 24 สิงหา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ณ ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 23 สิงหา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ณ ร.ร.วังเหนือวิทยา และร.ร.ทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 18 สิงหา

Read More