มร.ลป. จัดนิทรรศการผลงานวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรามิก จังหวัดลำปาง”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด