ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนกุมภาพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2565

ประกาศ มหาวิทยาลัยรา

Read More
เดือนมกราคม

ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Read More