นศ. คณะเทคโนโลยีการเกษตร คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmer)สู่เกษตรกรลำปาง 4.0 ในงานเกษตรแฟร์ลำปาง

เมื่อวันที่ 4 ธันวาค

Read more

นศ. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดธิดาสับปะรด Miss Lampang Pineapple 2022

เมื่อวันที่ 10 มิถุน

Read more