ทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. ร่วมกิจกรรมเปิดตัวสตาร์ทอัพแพลตฟอร์ม “Basecamp24” และกิจกรรมเสริมศักยภาพการบริหารงานอุทยานฯ ภายใต้แผนงานการเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่ธุรกิจเทคโนโลยี

ทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรูปแบบหน่วยบริหารจัดการทรัพยากรการพัฒนาความร่วมมือกับภาคเอกชน ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

ทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. (NSP LPRU) เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมฯ ภายใต้แผนงานการเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจเทคโนโลยี

ทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. ร่วมกิจกรรมเปิดตัวสตาร์ทอัพแพลตฟอร์ม “Basecamp24” และกิจกรรมเสริมศักยภาพการบริหารงานอุทยานฯ ภายใต้แผนงานการเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่ธุรกิจเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด