ทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. (NSP LPRU) เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมฯ ภายใต้แผนงานการเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจเทคโนโลยี

ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เ

Read more

ทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. ร่วมกิจกรรมเปิดตัวสตาร์ทอัพแพลตฟอร์ม “Basecamp24” และกิจกรรมเสริมศักยภาพการบริหารงานอุทยานฯ ภายใต้แผนงานการเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่ธุรกิจเทคโนโลยี

ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เ

Read more