คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมกับ กกต.จังหวัดลำปาง จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

ผศ.ดร.ปณตนนท์ เถียรป

Read more

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมกับ กกต.จังหวัดลำปาง จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 27 สิงหา

Read more

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมกับ กกต.จังหวัดลำปาง จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ณ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 10 สิงหา

Read more

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมกับ กกต. จังหวัดลำปาง จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 5 สิงหาค

Read more