ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6 / 2565

เมื่อวันที่ 23 มิถุน

Read More