กองพัฒนานักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนกุมภาพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2565

ประกาศ มหาวิทยาลัยรา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนกรกฎาคม65

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมรณรงค์วัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2565

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนกรกฎาคม65

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ขอเชิญนักศึกษา รหัส 65 เข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง” ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญนักศึกษา รหัส

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมิถุนายน65

องค์การบริหารนักศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 – 2565

“ ประณตน้อมสักการ บู

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนพฤษภาคม

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ประกาศกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศกิจกรรมนักศึกษ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนพฤษภาคม

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักศึกษารหัส 64 ร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์

กองพัฒนานักศึกษา มหา

Read More