กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. รับมอบรถจักรยาน ตามกิจกรรม “รถจักรยานเพื่อน้อง”

เมื่อวันที่ 18 กรกฎา

Read more

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. ร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 เขตภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 12 เมษาย

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0