กพน. มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานผู้นำนักศึกษา วันที่ 2

กพน. มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานผู้นำนักศึกษา วันที่ 2

กพน. มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานผู้นำนักศึกษา

กพน. มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานผู้นำนักศึกษา วันที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด