กพน.มร.ลป.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเสริมสร้างสมรรถภาพนักศึกษา”

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาค

Read more

กพน. มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานผู้นำนักศึกษา วันที่ 2

เมื่อวันที่ 26 มิถุน

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0