อวส่วนหน้า ม.ราชภัฏลำปาง จับมือ GISTDA เตรียมใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพิ่มขีดความสามารถด้านวิชาการและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน